TEGNINGS­AFTALE

IMBRO ZERO2 – SOLEIL INVEST A/S

Du kan tegne andele i pro­jektet ved at ud­fylde og ind­sende for­mu­laren her­under.

Minimums­investe­ringen i pro­jek­tet er kr. 880.000. Ved denne sum erhverver du 40.000 stk. aktier à kr. 22,00, hvilket giver en ejer­andel på 10,0% af Imbro Zero2 – Soleil Invest A/S (i det følg­ende be­nævnt Sel­skabet).

Når du har ind­sendt for­mu­laren mod­tager du det fær­dige do­ku­ment til digi­tal under­skrift med sik­ker log­in via NemID/MitID, sendt til den email­adresse du an­fører i for­mu­laren.

Se projekterZero2