Ejendomsinvestering og Inflation

Bevar dine penges værdi

Efter omtrent otte år med prisstigninger, som har ligget i underkanten af 1%, er det lige ved, at vi har glemt alt om inflation. Inflationen har nemlig været lav lige siden Finanskrisen i 2009, men efter corona-nedlukninger, massive problemer i den internationale forsyningskæde og senest krigen i Ukraine, oplever vi endnu engang en markant højere inflation, hvorfor dette igen er blevet en faktor, der skal medtages i vores budgetter.

Den stigende inflation betyder også store kurstab på obligationer og kursfald i aktier – men, hvilken betydning har den stigende inflation for ejendomsinvestering? Og hvorfor har nogle udråbt denne investeringsform som en sikring mod inflation? 

 

Hvad er inflation – og hvorfor stiger den?

Inflation er stigningstakten i priser for et sæt af varer eller tjenesteydelser over en vis periode, normalvis et år. Den stigende inflation, som er kommet i kølvandet på coronakrisen, betyder dermed, at priserne på varer og tjenesteydelser er steget markant, hvorved købekraften af vores penge er blevet reduceret. Vi har i forår og forsommer 2022 set prisstigninger på mange procent, hvilket er den højeste stigning siden 1989.

Den stigende inflation skyldes hertil både, at der er blevet ført en ekstremt ekspansiv, og lempelig, pengepolitik fra centralbanker verden over, samtidig med, at der, til alles overraskelse, har været en meget stærk efterspørgsel i det private forbrug. Dette har, i kombination med en større forstyrrelse af globale forsyningskæder, været med til at formindske udbuddet af for eksempel energiintensive produkter og biler. Hertil har det også, som nævnt, betydet kursfald i både aktier og obligationer – og spørgsmålet hertil bliver, hvordan vi så kan bibeholde, eller øge, værdien af vores penge i en tid med stødt stigende priser?

 

Derfor er investeringsejendomme inflationssikre

Vi mærker alle virkningen af de stigende priser, både, når vi skal fylde brændstof på bilen eller købe mælk i supermarkedet. Med en højere rente, og hermed også finansieringsomkostninger, bliver ejendomspriserne også sat under pres. Her er det vigtigt at huske på, at det er det private ejendomsmarked, der bliver presset. Det forholder sig modsat for investeringsejendomme til udlejning. Samtidig med de stigende renter og finansieringsomkostninger ved boligkøb, så skærper banker og realkreditinstitutter sine krav til huskøberes økonomi. Det afstedkommer en stigende efterspørgsel på attraktive lejeboliger.

Stigende inflation skaber derfor øget efterspørgsel på realaktiver, da disse kan give beskyttelse mod inflationen – og her har investeringsejendomme altid ageret sikker havn.

Investering i ejendomme giver nemlig et sikkert og stabilt afkast – og da huslejen følger udviklingen i nettoprisindekset, vil indtægter fra boligleje stige i takt med, at inflationen stiger. Denne form for inflationssikring betyder dermed også, at driftsafkastet på ejendomsinvesteringer ikke vil blive udhulet af generelle prisstigninger. Lejeindtægter vil altid være højere end driftsudgifterne, hvorfor du med en investering i fast ejendom, trods dyrere finansieringsomkostninger, altid vil kunne generere et afkast.
Ejendomsinvestering og inflation er derfor ikke et så umage par, som man ellers skulle tro – og det er med god grund, at en sådan investering kaldes for inflationssikker.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

KONTAKT

Imbro A/S
Store Torv 7, 1.
8000 Aarhus C
Tlf. 53 53 65 82
E-mail lt@imbro.dk
CVR: 38395793

HOLD DIG OPDATERET

Få automatisk besked når vi udbyder nye projekter.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Se projekterZero2