ESG

En miljømæssig-, social-, og ledelsesmæssig guide

ESG er, især i investeringssammenhænge, blevet en udbredt og vigtig betegnelse for en virksomheds ansvarlighed, men hvad er ESG egentlig? Læs med her og bliv klogere på begrebet.

Overordnet om ESG

ESG er akronym for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (ledelse), der alle tre tilsammen udgør et sæt af standarder, der kan hjælpe investorer med at vurdere en virksomheds adfærd og politikker – eller kan bruges som et værktøj således en virksomhed kan give et mere nuanceret billede af, hvem de er.

Begrebet kan yderligere beskrives som en undergruppe af ikke-finansielle præstationsindikatorer, der inkluderer virksomhedens ansvarlighed i forhold til både bæredygtighed, etik og ledelsesstil. ESGs betydning indebærer derfor i høj grad et mål for en virksomheds ansvarlighed, og begrebets tre faktorer kan anvendes til at karakterisere, hvornår en investering er både bæredygtig og etisk. En sådan investering bliver også kaldt for ESG investing, som du kan læse mere om længere nede.

De tre faktorer: miljø (E), sociale forhold (S) og ledelse (G)

ESG søger derfor, uafhængigt af virksomhederne, at vurdere, hvorvidt en virksomhed er en ansvarlig forvalter af miljøet, facilitatorer for ordentlige sociale forhold og ansvarsbevidste i deres ledelse. Hvad det omfatter, bliver uddybet herunder.

Miljø-kriteriet

Miljø-kriteriet omfatter virksomhedens styring af ressourcer, forebyggelse af forurening, reduktion af emissioner, klimapåvirkning og deres gennemsigtighed i forhold til miljørapportering. Overvejelser i forhold til dette kriterium kan dermed både indebære virksomhedens CO2-aftryk, herunder direkte og indirekte drivhusgasemissioner, håndtering af giftigt affald og overholdelse af miljøbestemmelser.

Kriteriet for sociale forhold

Kriteriet for sociale forhold referer til den indflydelse en virksomhed har, eller kan have, på samfundet. De sociale faktorer omfatter alt fra arbejdsvilkår, ligestilling, overholdelse af menneskerettigheder, medarbejdernes mangfoldighed, samt sundhed og sikkerhed, og hertil også virksomhedens samfundsengagement og filantropi.

De sociale kriterier handler derfor også om virksomhedens, herunder ledelsens, relationer til blandt andet sine medarbejdere, forbrugere og underleverandører. Det kan her være relevant, hvorvidt virksomhedens underleverandører også lever op til selskabets fastsatte værdier. Hertil indebærer de sociale forhold også forholdene på selve arbejdspladsen, såsom forbrugerbeskyttelse, produktsikkerhed og beskyttelse af personlige data.

Kriterier for ledelse

Kriterierne for ledelse vedrører den måde, som virksomheden drives på. Den adresserer områder som virksomhedens risikostyring, gennemsigtighed i regnskabsmetoder og anden relevant information, diversitet og mangfoldighed i ledelsen samt ansvarlighed overfor- og beskyttelse af aktionærer.

Under dette kriterie kan ESG-investore kræve forsikring om, at en pågældende virksomhed vil undgå interessekonflikter i deres valg af bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere, ikke vil bruge politiske bidrag til at opnå fortrinsbehandling eller engagere sig i ulovlig adfærd.

Nedenstående tabel giver et hurtigt overblik over de tre ESG-kriterier – environmental, social and governance – og deres indhold. 

Miljø (E) Sociale forhold (S) Ledelse (G)
Klimapolitikker Energiforbrug Affald Forurening Bevarelse af naturressourcer Behandling af dyr Arbejdsvilkår Lige muligheder Menneskerettigheder Medarbejdernes mangfoldighed Sundhed og sikkerhed Samfundsengagement Filantropi Virksomhedens etik Nøjagtige og gennemsigtige regnskabsmetoder Bestyrelsens mangfoldighed og struktur Ansvarlighed over for aktionærer

ESG Investering

ESG refererer til en investeringsform, der også er kendt som ‘bæredygtig investering’. Der har de senere år været en stigende interesse for bæredygtig investering, specielt fordi verden, og især klimaet, er under forandring. En bæredygtig investering er en fremadskuende tilgang, hvori der søges langsigtede afkast i en foranderlig verden.

Bæredygtig investeringer er samtidig en paraplybetegnelse for investeringer, der søger et positivt afkast og en hertil langsigtet indvirkning på samfundet, miljøet og virksomhedens præstationsevne. Der findes forskellige former for bæredygtige investeringer, blandt andet social investering, værdibaseret investering og ESG investering.

Virksomhed og ESG kriterier

Hvordan en virksomhed præstere i forhold til de respektive ESG-kriterier kan, når det ønskes at foretage en bæredygtig investering, bruges til at hjælpe investorer og andre interessenter med at træffe vigtige beslutninger. En ESG-investor vil nemlig søge at sikre, at de virksomheder, der investeres i, er ansvarlige forvaltere af både miljøet, sociale forhold og deres ledelse. ESG-faktorerne er derfor nødvendigvis ikke økonomiske, men de spiller stadig en væsentlig rolle i forhold til en langsigtet risikovurdering af virksomheden og dens ROI (Return On Investment). ESG kan hertil give investorer en bedre forståelse af de ikke-finansielle faktorer, der påvirker en virksomheds resultater og som kan minimere porteføljerisiko samt give konkurrencedygtige afkast.

FN’s Verdensmål – hvorfor er ESG godt for forbrugeren, planeten og forretningen?

I begyndelsen af 2016 trådte FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i kraft. Disse verdensmål, som indeholder 169 delmål, sætter en ambitiøs dagsorden for en mere bæredygtig udvikling frem til 2030, som er til gavn for både mennesker og jorden.
Hertil forventes det, at flere og flere selskaber vil begynde at rapportere om, hvordan de bidrager til at nå verdensmålene, og hvordan de vil udvikle på disse parametre over tid. Hertil vil FN’s Verdensmål sandsynligvis også, i større grad, komme til at indgå i investorers vurdering af, om et selskab kan blive betragtet som bæredygtig – og til det kan kriterierne for environmental, social and governance, ESG, bruges.

Når virksomheder driver en ansvarlig forretning og hertil forfølger de muligheder, der eksisterer i forhold til løsning af samfundsmæssige udfordringer – der blandet andet er defineret i FN’s Verdensmål – vil de bidrage til bedre og mere bæredygtige udfald. Dette er et voksende marked inden for den private sektor – og når en virksomhed er ansvarlig og fremmer positive miljømæssige og sociale praksisser, er fordelene for forbrugeren, planeten og forretningen umådelige. Det er de, fordi bæredygtige virksomheder står for ansvarlig vækst, hvor der arbejdes hen mod en bedre verden for alle.

Ofte stillede spørgsmål om ESG

Hvad er ESG?

ESG er en forkortelse for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (ledelse). Det er et sæt af standarder, som kan hjælpe investorer med at vurdere en virksomheds adfærd og politikker – og kan også bruges som et værktøj til virksomheder, så de kan give et mere nuanceret billede af, hvem de er.

KONTAKT

Imbro A/S
Lille Torv 6
8000 Aarhus C
Tlf. 53 53 65 82
E-mail lt@imbro.dk
CVR: 38395793

HOLD DIG OPDATERET

Få automatisk besked når vi udbyder nye projekter.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Se projekterZero2