Investering

Bliv klogere på dine investeringsmuligheder

Overordnet om investering og investeringsmuligheder

Hvis du går og overvejer at komme i gang med at investere, er der flere veje, du kan vælge at gå. For at blive klogere på, hvilken vej, du skal gå, er der er nogle vigtige overvejelser, som du kan gøre dig, inden du vælger at investere dine penge. Det er for eksempel overvejelser i forhold til det langsigtede finansielle mål med investering(erne), og hvor stor en risiko, du er villig at løbe, når du køber et eller flere aktiver.

Der findes nemlig forskellige typer af investeringsmuligheder, der hver især kan anskues som værktøjer, som kan hjælpe dig med at nå dine økonomiske mål. Hver investeringstype – om det aktier, obligationer, ejendom eller noget helt fjerde – har sit eget sæt af generelle funktioner, risikofaktorer og dertilhørende differentierende spændvidde i det mulige afkast. 

Overvej formål og risikovurdering

Når du ønsker at investere, kan beslutningen om, hvad du skal investere i, afhjælpes af at gøre dig en række overvejelser. Find ud af, hvad målet med investeringen er, og hvor stor eller lille en risikotolerance, du har.

Et essentielt spørgsmål, du kan stille dig selv, er for eksempel, hvorvidt dit mål med investeringen er at genere overskud på kort-, mellem-, eller lang sigt. Dette kan nemlig have betydning for, hvilket risikoniveau, der kan betale sig for dig at acceptere.

Men, hvilke investeringer, findes der – og hvor højt et risikoniveau hører der sig med til de forskellige investeringstyper? Det vil vi gøre dig meget klogere på herunder.

De mest populære investeringsformer

Herunder kan du blive klogere på, hvordan foretager dig gode investeringer, afhængig af formålet med investeringen, og hertil læse mere om de forskellige typer af investeringer.

Investering i aktier

Aktier sælges af virksomheder, der herigennem indtjener penge til at finansiere deres egen forretningsdrift. Køb af en aktie er dermed også køb af en lille del af en pågældende virksomhed og dennes fremtidige værdi. Du tager del i virksomhedens økonomiske vækst, da aktiens værdi vil stige i takt med stigning i virksomhedens værdi. Det betyder dog også, at aktiens værdi vil falde, hvis virksomheden lider økonomiske tab og bliver mindre værd.

Ved at investere i er du derfor ikke garanteret et afkast, da individuelle virksomheder kan gå konkurs. Det betyder også, at der hører sig et højere risikoniveau, sammenlignet med andre investeringer, med til købet af aktier.

Hvordan investerer man i aktier?

Det er, i dag, utrolig nemt at investere i aktier, men det betyder ikke, at det er en god idé at gøre det uden de vigtige overvejelser. Har du besluttet dig for, at du ønsker at investere i en aktie, kan du købe dem gennem din netbank eller på forskellige børsmægleres online platforme.

Investering i ejendomme

Ved en ejendomsinvestering, investerer du, ligesom ved køb af egen bolig, i mursten. Ved køb af en investeringsejendom vil hensigten hertil (oftest) være at generere afkast gennem udlejning af den købte ejendom til enten erhverv- eller som privat bolig.

Dit afkast vil dermed være i form af udlejningsindtægter – og oftest vil en ejendom også stige i værdi, hvorved du vil opnå et større afkast, hvis du vælger at videresælge ejendommen. Fordelen ved en investering i ejendomme vil derfor give dig et fast afkast hver måned, hvorfor risikoniveauet ved en sådan investering også er meget lavere end ved, for eksempel, køb af aktier.

Investering i obligationer

Når du investerer i obligationer, er det dig, der er “banken”. En virksomhed eller en stat kan rejse kapital ved at låne penge af investorer, der udstedes som gæld i virksomheden eller staten. Når du investerer i obligationer, låner du dermed penge til udstederen i en fastsat periode. Til gengæld for lånet vil udstederen, udover lånet, tilbagebetale dig et fast afkast.

Grundet det garanterede, faste afkast er obligationer også kendt som værende fastforrentede investeringer – og er dermed også mindre risikable at investere i end aktier. Det er dog ikke alle obligationer, der er “sikre” investeringer, da de oftest er udstedt af virksomheder med dårlige kreditvurderinger, hvorfor de kan være tilbøjelige at misligholde deres tilbagebetaling.

Bæredygtig investering

Bæredygtig investering er i sin kerne en investering i fremskridt. Det er samtidig også en anerkendelse af, at virksomheder, der bidrager til en løsning af verdens forskellige udfordringer, ved for eksempel bæredygtigt byggeri, er positioneret til vækste.

Det handler om at finde virksomheder, der tænker i nye måder at drive forretning på, hvori der sigtes mod en mere bæredygtig fremtid, da deres vækst også vil være lig vækst i dit afkast.

Investering i guld

At investere i et aktiv som guld kan gøres på flere forskellige måder. Du kan både købe fysiske guldbarrer og mønter, men du kan også opkøbe certifikater, aktier eller EFTer. Investeringer i guld foretages oftest for at modvirke inflation, hvorved værdien på guld også stiger under økonomiske kriser, men samtidig kan falde, når økonomien har gode forhold.

Guld er ikke et aktiv, der med garanti giver et afkast. Det afhænger både af dets nuværende værdi, samtidig med, at du vil være afhængig af, at den næste køber vil give mere for guldet, end hvad du oprindeligt gav for det.

Kryptovaluta investering

Kryptovaluta, såsom Bitcoin, er en digital valuta, der ikke understøttes af reelle aktiver eller materielle værdipapirer. At vælge en god kryptovaluta er ikke som at vælge en god aktie, da ejerskab af kryptovaluta repræsenteres i et digitalt arkiv, der reelt set ikke har en iboende værdi.

Det, der får en kryptovaluta til at stige eller falde i værdi er, helt simpelt, udbud og efterspørgsel. Hvis der er begrænset stigning i udbuddet, men en øget efterspørgsel, så stiger prisen – og omvendt. Der følger dermed også et højt risikoniveau med, når du investerer i kryptovaluta.

Invester i startups

En startup er en nystartet virksomhed, der har udviklet et nyt produkt, en ny service, eller en virksomhed, der sigter efter at løse et problem, der endnu ikke er løst. Derfor har startup-investeringer potentiale til at være lukrative, men er ligeledes forbundet med store risici. Trods grundig research, er der nemlig ingen garanti for, at virksomheden lykkes med sin vision.

Investere i fond
(fond investeringer)

Investeringsfonde investerer i aktier, obligationer og andre aktiver ud fra en etableret strategi. Når du investerer i en fond køber du en aktie i den, hvorfor du får mulighed for at investere i hundrede- eller tusindvis af aktiver på en gang. Denne forholdsvis nemme diversificering gør det mindre risikabelt at købe aktier ved en fond end ved individuelle investeringer, men afkastet er stadig afhængigt af usikre faktorer.

Overblik over risikoniveau og afkast

Nedenstående tabel opsummerer og giver et overblik over de forskellige investeringers risikoniveau og afkastmuligheder. Disse er vurderet med en skala fra 1-5, hvor 5 er høj risiko og højt afkast, mens 1 er lav risiko og lavt afkast.

FAQ:

Hvad skal man investere i?

Det afhænger af, hvad dit finansielle mål er med investeringen, og hvor risikovillig, du er. Jo større en risiko, du kan acceptere, des større et afkast, kan der generes.

En stor risiko betyder dog også større mulighed for tab af penge. Ønsker du et månedligt afkast er investering i ejendom oplagt.

Hvordan investerer man?

Der er mange måder at investere på. Du kan både gøre det gennem din netbank og/eller på digitale platforme.

Hvad er en investering?

En investering er et input af ressourcer, her penge, i aktiver, hvortil det forventes, at de investerede vokser og genererer et afkast. Det er derfor en anden måde at “opspare” sine penge på med dertilhørende risici.

KONTAKT

Imbro A/S
Lille Torv 6
8000 Aarhus C
Tlf. 53 53 65 82
E-mail lt@imbro.dk
CVR: 38395793

HOLD DIG OPDATERET

Få automatisk besked når vi udbyder nye projekter.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Se projekterZero2