fbpx

Under din investering

Livet som passiv investor i et projekt fra Imbro A/S

Hvad skal jeg foretage mig?

En gang om året afholdes den ordinære generalforsamling hvor hver enkelt investor deltager. Her gennemgås året i virksomheden, mens den reviderede årsrapport vil blive fremlagt til godkendelse. Fra det femte år vil det blive taget op til overvejelse, hvorvidt man vil forsøge at frasælge selskabets aktiver, eller måske frasælge hele selskabet.

Hvilken rolle har Imbro A/S?

Imbro A/S står for selskabsadministrationen. Vi søger for løbende rapportering, afholdelse af generalforsamlinger, aflægning af regnskab samt den løbende drift i selskabet. Imbro A/S har et samarbejde med en professionel ejendomsadministrator der driver investorernes ejendomme og sørger for så lav tomgang som muligt.

Får jeg løbende info?

Imbro A/S sender hvert kvartal en udførlig rapport ud til investorerne om driften på ejendommen. Dermed kan du som investor følge med i selskabets afvikling af gæld og dermed se din formue vokse stabilt.

Din investering hos Imbro A/S

Oftest stillede spørgsmål – Vi giver dig alle svarene.

Før din investering

5 tips til at læse et prospekt? Forskel på K/S og A/S? Hvordan kommer jeg igang?

Under din investering

Hvad skal jeg foretage mig? Hvilken rolle har Imbro A/S? Får jeg løbende info?

Efter din investering

Hvordan bliver jeg beskattet? Hvornår er mit afkast realiseret? Hvordan hjælper Imbro A/S ift. exit?

KONTAKT

Lille Torv 6
8000 Aarhus C
Tlf. 53 53 65 82
E-mail lt@imbro.dk
CVR: 38395793

HOLD DIG OPDATERET

Få automatisk besked når vi udbyder nye projekter.

Se projekter