Under din investering

Her kan du læse om, hvad det vil sige at passiv investor i et af projekterne fra Imbro A/S

HVAD SKAL JEG FORETAGE MIG?

En gang om året afholdes den ordinære generalforsamling hvor hver enkelt investor deltager. Her gennemgås året i virksomheden, mens den reviderede årsrapport vil blive fremlagt til godkendelse. Fra det femte år vil det blive taget op til overvejelse, hvorvidt man vil forsøge at frasælge selskabets aktiver, eller måske frasælge hele selskabet.

HVILKEN ROLLE HAR IMBRO A/S?

Imbro A/S står for selskabsadministrationen. Vi søger for løbende rapportering, afholdelse af generalforsamlinger, aflægning af regnskab samt den løbende drift i selskabet. Imbro A/S har et samarbejde med en professionel ejendomsadministrator der driver investorernes ejendomme og sørger for så lav tomgang som muligt.

FÅR JEG LØBENDE INFO?

Imbro A/S sender hvert kvartal en udførlig rapport ud til investorerne om driften på ejendommen. Dermed kan du som investor følge med i selskabets afvikling af gæld og dermed se din formue vokse stabilt.