Under din investering

Her kan du læse om, hvad det vil sige at passiv investor i et af projekterne fra Imbro A/S

HVAD SKAL JEG FORETAGE MIG?

En gang om året afholdes den ordinære generalforsamling hvor hver enkelt investor deltager. Her gennemgås året i virksomheden, mens den reviderede årsrapport vil blive fremlagt til godkendelse. Fra det femte år vil det blive taget op til overvejelse, hvorvidt man vil forsøge at frasælge selskabets aktiver, eller måske frasælge hele selskabet.

HVILKEN ROLLE HAR IMBRO A/S?

Imbro A/S står for selskabsadministrationen. Vi søger for løbende rapportering, afholdelse af generalforsamlinger, aflægning af regnskab samt den løbende drift i selskabet. Imbro A/S har et samarbejde med en professionel ejendomsadministrator der driver investorernes ejendomme og sørger for så lav tomgang som muligt.

FÅR JEG LØBENDE INFO VEDR. MIN INVESTERING?

Som investor modtager du hvert år den reviderede årsrapport. På generalforsamlingen bliver du ajourført på selskabets drift og modtager budgettet for det kommende år. I løbet af året vil Imbro A/S kommunikere om væsentlige forhold vedr. driften og selskabets aktiviteter i det omfang det er relevant. Deltager du i et af vores K/S eller P/S projekter, vil du ydermere få tilsendt et bilag til selvangivelsen udarbejdet af en statsautoriseret revisor.