Imbro gør det nemt

Seks steps, der sikrer din ejendomsinvestering

De seks faser

Vi opererer med en tjekliste, seks faser, som er standard for alle de investeringsprojekter vi udbyder. Det sikrer dig optimale forhold for din investering.

1. Identifikation af ejendom

Beliggenhed er en af de væsentligste faktorer, når man vurderer potentialet for en ejendomsinvestering. Det er derfor vigtigt, at man som investor ikke kun ser på ejendommen ud fra et øjebliksbillede. Derfor udarbejdes der en grundig analyse af områdets lokalplan samtidig med at man undersøger kommunens planer for ændringer i den fremtidige infrastruktur.

Motorvejsnettet, letbaner, busser og anden offentlig transport, har nemlig stor indflydelse på potentialet for befolkningstilvæksten og dermed også på områdets attraktivitet. Jo mere attraktivt området bliver, jo sikrere er lejeindtægten og jo større er sandsynligheden også for, at ejendommen stiger i værdi.

N

2. Due diligence

Due diligence foretages altid af advokater med speciale i ejendomsret. Oprindeligt betyder due diligence reasonable care, eller på dansk rettidig omhu, og har til formål at sikre et grundigt indblik i forhold vedrørende ejendommen således, at der ikke opstår ubehagelige overraskelser.

Dette er et tiltag der skal sørge for, at nedsætte investorens risiko for at der, efter handlen er indgået, dukker ubehagelige overraskelser op. Forholdende der undersøges er oftest af juridisk, økonomisk, kommerciel, teknisk eller miljømæssig karakter. Due diligence-undersøgelser en fordel både for køber og for sælger, da man herigennem også forventningsafstemmer så forholdende for overdragelsen af ejendommen står helt klare.

3. Finansiering

At opnå den rigtige finansiering er altafgørende for en succesfuld ejendomsinvestering. De to graverende spørgsmål der her tages stilling til er, 1: om finansieringen skal forløbe med en fast eller variabel rente, og 2: om der skal betales udbytter eller om der skal afdrages på gælden.

En anden væsentlig faktor er hæftelsen overfor finansieringskilder. Man vil ofte kunne investere med ingen eller meget lav hæftelse, hvis man deltager i en ejendomsinvestering hos Imbro A/S.

Via vores finansieringskilder opnår investor oftest lavere hæftelse og lavere bidragsats end man selv ville kunne forhandle sig frem til.

4. Udlejning

Som udgangspunkt udregnes afkastet på en ejendomsinvestering alene på baggrund af lejeindtægter minus udgifter. Derfor skal udlejningen altid ses som den primære indtægtskilde for investeringen. At stå for udlejning er forbundet med et stort arbejde. Der skal laves rapporter når nye lejere flytter ind, og ligeså når disse et par år efter flytter ud. Lejlighederne skal lægges op på boligportaler og kontakten mellem udlejer og lejer skal også formidles. Da udlejningen er den primære indtægt, er det selvsagt også den største risiko ved ejendomsinvestering. Står lejlighederne tomme (tomgang) tjenes der ingen penge. Derfor er det meget vigtigt, at der drives en aktiv administration således at tomgang forhindres.

5. Drift og administration

Under denne post ligger det løbende arbejde som varetages af Imbro A/S. Dette indbefatter poster såsom forsikring, ejendomsadministration og selskabsadministration.

Ejendomsadministrationen tager sig af opkrævning af huslejer, ind- og udflytninger og den daglige drift, mens selskabsadministrations opgave er, at lave regnskaber og afholde generalforsamlinger, samt holde investorerne opdateret på deres investeringer i form af nyhedsbreve og løbende kontakt.

6. Regnskab og skat

Imbro A/S sørger for bogføring samt udarbejdelse af årsregnskaber, likviditetsstyring, budgetter og meget andet. Dvs. at en investor hos Imbro A/S ikke behøver en revisor til dette. Investor vil modtage alt materiale denne skal bruge til SKAT og regnskab.

Investors kapitalindskud

Som allerede beskrevet gør Imbro A/S det nemt at investere i ejendomme. Vi tager os af alle ovenstående aspekter vedrørende ejendomsinvestering, så det er først her du som investor kommer ind i billedet. Typisk vil minimumsbeløbet for en kapitalandel ligge fra kr. 750.000 og opefter. Man kan f.eks. investere fra sit selskab – herunder holdingselskab, ApS eller A/S.

Du kan også investere som privatperson via frie beskattede midler, dine pensionsmidler eller gennem en virksomhedsskatteordning (VSO). Alt efter hvilke kilder investeringen kommer fra gælder der forskellige skatteregler. Det er altid op til den enkelte investor at afgøre, hvilken måde der er mest fordelagtig at investere på, og der findes ingen tommelfingerregel for, hvilken af disse der genererer det største afkast. Tag kontakt til os og find ud hvilke løsninger der er bedst for dig.

KONTAKT

Imbro A/S
Store Torv 7, 1.
8000 Aarhus C
Tlf. 53 53 65 82
E-mail lt@imbro.dk
CVR: 38395793

HOLD DIG OPDATERET

Få automatisk besked når vi udbyder nye projekter.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Se projekterZero2