Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

efter § 7 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Imbro forebygger hvidvask og finansiel kriminalitet

Forebyggelse af finansiel kriminalitet er et nøgleområde hos Imbro og sker gennem:

  • effektive og gennemsigtige politikker og procedurer
  • stærk ledelse, som synliggør og driver en aktiv tilgang til forebyggelse af finansiel kriminalitet
  • kvalificerede medarbejderressourcer og uddannelsesprogrammer på alle niveauer
  • aktivt samarbejde med relevante myndigheder
Du kan kontrollere Imbro A/S’ risikovurdering ved at følge dette link.

Imbros whistleblowerordning

Imbro har en whistleblowerordning, hvor medarbejdere anonymt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering.

Imbro A/S er registreret hos Finanstilsynet (FT nr. 23170) som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) og lever op til de krav som nævnt i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 9, stk. 1. Det er din garanti for kontrol og gennemsigtighed i vores aktiviteter. De projekter Imbro tilbyder og fremtidigt udbyder bliver alternative investeringsfonde (AIF).

KONTAKT

Imbro A/S
Store Torv 7, 1.
8000 Aarhus C
Tlf. 53 53 65 82
E-mail lt@imbro.dk
CVR: 38395793

HOLD DIG OPDATERET

Få automatisk besked når vi udbyder nye projekter.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Se projekterZero2