Før din investering

Sådan læser du et investeringsprospekt.

5 tips til at læse et prospekt

Typisk er et prospekt mellem 30 og 50 sider langt. Det kan være tidskrævende at læse det hele igennem, og det behøver du heller ikke.

Her får du fem tips til, hvad du specifikt skal kigger efter i et prospekt når du overvejer at investere i et ejendomsprojekt.

Kig efter leje pr. m2

Huslejen er din primære indtægtskilde i ethvert ejendomsprojekt. Er huslejen sat for højt risikerer man, at lejemålene står tomme. Er huslejen rimelig kan man forvente en tomgang på ca. 2,5% om året. Her skal beliggenhed og stand selvfølgelig tages med i betragtning, når man undersøger lejeniveauet på ejendommen der investeres i.

Hvad er ejendommens købspris?

Hvad er ejendommens pris? For at kunne sammenligne købspriser udregnes prisen pr. m2. Igen skal man sammenligne stand og beliggenhed når man afgør om købsprisen er rimelig.

Hvor meget er 10% af selskabet?

Som selskabsinvestor i et aktieselskab er det vigtigt, at du som minimum ejer 10% af hele selskabet. I Selskabsskattelovens § 13 stk. 2. står der, at udbytter er skattefrie hvis du ejer 10% eller mere. Ejer du mindre end 10% af selskabet skal du betale 22% i skat af de 70% af dine udbytter, som ellers ville være skattefrie såfremt du ejer 10% eller mere. Hvis du ejer under 10% betyder det på bundlinjen, at du betaler 54,6% mere i skat. Hos Imbro A/S svarer miniumsindskuddet altid til 10% af hele selskabet.

Hvordan er hæftelsen i selskabet?

Kig altid efter om hæftelsen er solidarisk eller begrænset i det selskab du investerer i. Alle projekter i Imbro A/S er med begrænset hæftelse uanset om det er et A/S eller et K/S selskab – du hæfter dermed kun for din egen andel og ikke for de andre investorer, hvilket er klart at foretrække.

Hvad er budgetperioden?

Afkastet stiger hvert år i takt med at gælden nedbringes. Derfor kan man ikke sammenligne et gennemsnitligt afkast fra et 10-års budget med et 20-års budget. De fleste budgetter i Imbro A/S’s projekter er udarbejdet over en 20-årig periode.

Forskel på K/S og A/S?

PARAMETRE  K/S  A/S
 Hæftelse  Begrænset  Begrænset
 Min. indskud  Forskelligt  750.000
 Antal investorer  Max 10  Ubegrænset
 Beskatning  Hos den enkelte investor  I selskabet
 Anvend VSO-midler  Ja  Nej
 Anvend pensionsmidler  Nej  Ja
 Anvend private midler  Ja  Ja
 Anvend selskabsmidler  Ja  Ja

Hvordan kommer jeg i gang?

1. Udvælg det rigtige projekt for dig
2. Underskriv tegningsaftale og overfør indskud
3. Nu er du i gang

Din investering hos Imbro A/S

Oftest stillede spørgsmål – Vi giver dig alle svarene.

Før din investering

5 tips til at læse et prospekt? Forskel på K/S og A/S? Hvordan kommer jeg igang?

Under din investering

Hvad skal jeg foretage mig? Hvilken rolle har Imbro A/S? Får jeg løbende info?

Efter din investering

Hvordan bliver jeg beskattet? Hvornår er mit afkast realiseret? Hvordan hjælper Imbro A/S ift. exit?
Se projekter