Før du investerer

Typisk er et prospekt mellem 30 og 50 sider langt. Det kan være meget tidskrævende at læse det hele igennem, og det behøver du heller ikke. Her er 5 tips til hvad du specifikt skal kigger efter i et prospekt når du overvejer at investere i et ejendomsprojekt:

5 TIPS TIL AT LÆSE ET PROSPEKT

Huslejen er din primære indtægtskilde i ethvert ejendomsprojekt. Er huslejen sat for højt risikerer man, at lejemålene står tomme. Er huslejen rimelig kan man forvente en tomgang på ca. 2,5% om året. Her skal beliggenhed og stand selvfølgelig tages med i betragtning, når man undersøger lejeniveauet på ejendommen der investeres i.

Hvad er ejendommens pris? For at kunne sammenligne købspriser udregnes prisen pr. m2. Igen skal man sammenligne stand og beliggenhed når man afgør om købsprisen er rimelig.

Som selskabsinvestor i et aktieselskab er det vigtigt, at du som minimum ejer 10% af hele selskabet. I Selskabsskattelovens § 13 stk. 2. står der, at udbytter er skattefrie hvis du ejer 10% eller mere. Ejer du mindre end 10% af selskabet skal du betale 22% i skat af de 70% af dine udbytter, som ellers ville være skattefrie såfremt du ejer 10% eller mere. Hvis du ejer under 10% betyder det på bundlinjen, at du betaler 54,6% mere i skat. Hos Imbro A/S svarer miniumsindskuddet altid til 10% af hele selskabet.

Kig altid efter om hæftelsen er solidarisk eller begrænset i det selskab du investerer i. Alle projekter i Imbro A/S er med begrænset hæftelse uanset om det er et A/S eller et K/S selskab – man hæfter dermed kun for sin egen andel og ikke for de andre, hvilket er klart at foretrække.

Afkastet stiger hvert år i takt med at gælden nedbringes. Derfor kan man ikke sammenligne et gennemsnitligt afkast fra et 10-års budget med et 20-års budget. Alle budgetter i Imbro A/S’s projekter er udarbejdet over en 10-årig periode.

FORSKEL PÅ K/S OG A/S

Parametre K/S A/S
 Hæftelse Begrænset Begrænset
 Min. indskud Forskelligt 750.000
 Antal investorer Max 10 Ubegrænset
 Beskatning Hos den enkelte investor I selskabet
 Anvend VSO Ja Nej
 Anvend pensionsmidler Nej Ja
 Anvend private midler Ja Ja
 Anvend selskabsmidler Ja Ja

HVORDAN KOMMER JEG IGANG?

  • 1. Udvælg det rigtige projekt for dig
  • 2. Underskriv tegningsaftale og overfør indskud
  • 3. Nu er du i gang