Finanstilsynet

Imbro A/S er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF). De projekter vi har og fremtidigt udbyder bliver alternative investeringsfonde (AIF).
Ved at underlægge os tilsyn af Finanstilsynet, imødekommer vi den kritik der har været af ejendomsudbydere, hvor det vigtigste kritikpunkt har været manglede kontrol. 

Lige i øjeblikket kommer der en del nye udbydere af ejendomsprojekter, så det kan være svært for en ny investor at gennemskue, om de har erfaring indenfor gennemførslen og administration af ejendomsprojekter.

Direkte adspurgt har Finanstilsynet sagt, at man ikke kan eller må udbyde eller forvalte projekter med et indskud under kr. 750.000, medmindre man har den store FAIF-godkendelse. At nogle udbydere forsat vælger at udbyde sådanne projekter, forstår vi ikke.

Vores anbefaling er at være varsom med at investere i sådanne projekter, eller i hvert fald spørge sin udbyder, hvad de har gjort for at imødekomme Finanstilsynets krav til ovennævnte. Du kan kontrollere, om din udbyder er under tilsyn af Finanstilsynet ved at følge dette link.

https://virksomhedsregister.finanstilsynet.dk/virksomhed-under-tilsyn.html?v=C259A36F-7E7C-E911-8148-00505680286D

Imbro A/S er som nævnt registreret som FAIF ved Finanstilsynet og lever op til de krav og den investorbeskyttelse en sådan medfører.